Městská knihovna Velké Opatovice je veřejnou knihovnou, která poskytuje veřejné knihovnické a informační služby. Svou činností všestranně napomáhá všem formám vzdělávání občanů a k rozvoji kulturního života.

První zmínka o půjčování knih je z roku 1864, kdy byl založen čtenářsko-pěvecký spolek "Dalibor". Roku 1885 byl spolek přezván na "Cyrill a Method" a v roce 1890 opět přejmenován na "Hlahol". Svoji činnost zaznamenávaly do spolkových knih, které se uchovaly. V roce 1902 byla zřízena veřejná knihovna, kterou v roce 1909 převzala Národní jednota. Ještě dnes existují knihy s oválným razítkem "Hlahol". Po první světové válce byla zřízena obecní knihovna, která převzala knihy Národní jednoty a byla doplněna novou literaturou. V 50.letech je název změněn na Místní lidová knihovna, o kterou se staral dobrovolný knihovník. Od roku 1975 působila tehdy již Městská knihovna s profesionální knihovnicí v prostorách dřívější zámecké knihovny. Tyto prostory začaly být časem nevyhovující a tak se knihovna v roce 1991 přestěhovala do budovy Mateřské školy na ulici Dlouhá, kde sídlí dodnes.

Od roku 2002 se knihovně podařilo získat dotace z Grantových projektů Ministerstva kultury a se spoluúčastí města byla postupně vybavena šesti počítači a ostatní potřebnou počítačovou technikou, včetně knihovnického programu Lanius. V roce 2008 byl tento program nahrazen novější verzí Clavius.

Fond knihovny tvoří cca 26 000 svazků knih a k dispozici je 21 titulů časopisů. Čtenářům jsou nabízeny služby jak výpůjční, tak informační, přístup na internet a také zprostředkování Meziknihovní výpůjční služby (MVS).

Pod knihovnu ve Velkých Opatovicích spadají 4 pobočky s dobrovolnými knihovníky - Brťov, Bezděčí, Svárov a Velká Roudka.