Jak se orientovat v knižním fondu?

Hlavní zásady:

- beletrie je řazena abecedně podle příjmení autora

- knihy, které nemají hlavního autora, jsou abecedně podle názvu titulu

- detektivky jsou navíc označeny modrým pruhem, sci-fi červeným

- naučná literatura je tříděna navíc podle Mezinárodního desetinného třídění (MDT)

 Dětská literatura:

- beletrie pro mládež je také řazena abecedně podle příjmení autora a je označena růžovým štítkem

- pohádky mají žlutý štítek

- příběhy pro děti do 9 let červený štítek

- říkadla a básničky modrý štítek

 

Mezinárodní desetinné třídění - je celosvětově uznávaným způsobem

třídění dokumentů a informací. Dělí je tematicky podle jednotlivých

oborů poznání a jak profesionálním pracovníkům, tak i laikům, usnadňuje

orientaci ve fondech knihoven celého světa.

0

Všeobecnosti

1

Fylozofie, psychologie

2

Náboženství

3

Společesnké vědy

 5  

Přírodní vědy

6

Lékařství, technika

7

Umění, film, sport

8

Jazyk, literatuta, lingvistika

9

Vlastivěda, zeměpis, dějiny