http://kc.velkeopatovice.cz/ Zřizovatel městské knihovny
www.velkeopatovice.cz Město Velké Opatovice
www.mzk.cz Moravská zemská knihovna
www.nkp.cz Národní knihovna Praha
www.kulturaboskovice.cz/knihovna Městská knihovna Boskovice
http://www.knihovnablansko.cz Městská knihovna Blansko
https://www.mlp.cz/cz/ Městská knihovna Praha
http://www.ctesyrad.cz/ Čtenářův sympatický rádce
http://celeceskoctedetem.cz/ Projekt na podporu hlasitého předčítání
http://www.ctenipomaha.cz/ Čtení pomáhá
http://www.citarny.cz/ Čítárny
http://www.ptejteseknihovny.cz/ Ptejte se knihovny
http://www.knihovnice.cz/ Knihovnice-Pokladnice plná knih
http://www.audioknihy.cz/ Nabídka audioknih
http://www.palmknihy.cz/ Knihy ve vaší dlani
http://www.unium.cz/ Vše pro studium
http://info.jib.cz/vyhledavac Jednotná informační brána
http://www.nocsandersenem.cz/ Noc s Andersenem
http://zsvelkeopatovice.cz/ Základní škola Velké Opatovice
http://www.1msvelkeopatovice.cz/ 1.mateřská škola Velké Opatovice
http://www.2msvelkeopatovice.cz/ 2.mateřská škola Velké Opatovice
http://www.kr-jihomoravsky.cz/ Jihomoravský kraj
https://portal.gov.cz/portal/obcan/ Portál veřejné správy