Předmět činnosti městské knihovny Velké Opatovice

Městská knihovna Velké Opatovice poskytuje knihovnické a informační služby uživatelům knihovny v rozsahu přiměřeném jejímu poslání, umožňuje využívat knihovní fond a elektronický katalog svého knižního fondu.

Po obsahové stránce se služby podílejí na doplňování knihovních fondů.

Městská knihovna nabízí svým uživatelům následující služby:

- výpůjční služby (půjčování knih, časopisů, zamluvenková služba, MVS)

- čítárenské služby (denní tisk, populární, módní a odborné časopisy, kopírování, přístup na internet)

- služby studovny (příruční knihovna - encyklopedie, slovníky, naučná literatura, regionální literatura)