Odbor kultury Města Velké Opatovice vznikl k 1.1.2018 a převzal tak činnost Služeb Města Velké Opatovice, s.r.o. 

Na odboru kultury pracuje sedm zaměstnanců, jimž v letní sezoně vypomáhají sezonní pracovníci.

Pod odbor kultury spadá:
- Moravské kartografické centrum
- Kino stálé i letní
- Zámecký sál
- Památník města a muzeum
- Knihovny ve Velkých Opatovicích, Brťově, Svárově, Bezděčí a Velké Roudce
- Turistické informační centrum
- Zpravodaj
- Administrace kabelové televize