Služby Města Velké Opatovice, s.r.o. vznikly v roce 2007 jako společnost s ručením omezeným, jehož jediným zakladatelem a společníkem je Město Velké Opatovice. 
Jedná se tedy o podnikatelský subjekt. Orgány této společnosti jsou valná hromada, jednatel a dozorčí rada.
Působnost valné hromady v tomto případě vykonává Rada města Velké Opatovice.

V naší firmě nyní pracuje sedm zaměstnanců na plný úvazek a jeden statutární orgán, kterým je v tomto případě jednatelka - celkem má tedy SMVO osm zaměstnanců,
jimž v letní sezoně vypomáhají sezonní pracovníci.

Pod Služby Města Velké Opatovice spadá:
- Moravské kartografické centrum
- Kino stálé i letní
- Zámecký sál
- Památník města a muzeum
- Knihovny ve Velkých Opatovicích, Brťově, Svárově, Bezděčí a Velké Roudce
- Kulturní domy ve Velké Roudce a Bezděčí
- Turistické informační centrum
- Aquapark
- Údržba hřbitova
- Zpravodaj
- Provozování kabelové televize