E-mailová adresa pro doručení příspěvků je jediná, a to infocentrum@kcvelkeopatovice.cz nebo osobně na Infocentru ve Vel. Opatovicích. Veškeré příspěvky MUSÍ být doručeny na danou adresu NEJPOZDĚJI DO 10. DNE V MĚSÍCI PŘEDCHÁZEJÍCÍMU měsíci, pro který se Zpravodaj vydává. Tzn., že pokud chcete zveřejnit příspěvek v červencovém zpravodaji, je nutné jej dodat do 10. června! Na pozdější příspěvky nebude brán zřetel. Toto pravidlo platí pro všechny bez výjimky!

Požadujete-li inzerci ve Zpravodaji, vždy se vyžaduje písemná objednávka! Na pouhé telefonické objednávky nebude brán zřetel. Objednávka bude obsahovat znění inzerce (příp. grafickou přílohu), v případě právnické osoby fakturační údaje, v případě fyzické osoby jméno, adresu a tel. číslo objednavatele. Dále kolik opakování inzerce objednává a platí-li převodem na účet, pak i číslo účtu.

Ceník inzerce ve velkoopatovickém Zpravodaji:
1 cm délkový inzerce při standartní šířce sloupce 9,2 cm je zpoplatněn částkou 86 Kč + 21% DPH.
9,2 x 14 cm - barevné provedení - 1.200 Kč + 21% DPH
9,2 x 14 cm - černobílé provedení - 800 Kč + 21% DPH
Sleva při opakovaném uveřejnění inzerátu v intervalu 6 měsíců = 5x hrazen + 1x zdarma
Sleva při opakovaném uveřejnění inzerátu v intervalu 12 měsíců = 9x hrazeno + 3x zdarma
Možnost grafické zpracování inzerátu (formát .jpg či .pdf) - 500 Kč + 21% DPH

 

 

ÚNOR 2018

LEDEN 2018

 

PROSINEC 2017

LISTOPAD 2017

ŘÍJEN 2017

ZÁŘÍ 2017

SRPEN 2017

ČERVENEC 2017

ČERVEN 2017

KVĚTEN 2017

DUBEN 2017

BŘEZEN 2017

ÚNOR 2017

LEDEN 2017

 

PROSINEC 2016

LISTOPAD 2016

ŘÍJEN 2016

ZÁŘÍ 2016

SRPEN 2016

ČERVENEC 2016

ČERVEN 2016

KVĚTEN 2016

DUBEN 2016

BŘEZEN 2016

ÚNOR 2016

LEDEN 2016

 

PROSINEC

LISTOPAD

ŘÍJEN

ZÁŘÍ

SRPEN

ČERVENEC

ČERVEN

KVĚTEN

DUBEN

BŘEZEN

ÚNOR

LEDEN